HRT:s linjeskyltar, hållplatstidtabeller och linjekartor till busshållplatser i Veikkola

Kyrkslätt, NTM-centralen och HRT satsar på kollektivtrafikservice i Kyrkslätt.

HRT lät installera hållplatsinformation, hållplatstidtabeller och linjekartor till de förnyade busshållplatsskydden. Kyrkslätt och NTM-centralen genomförde tillsammans förnyelse av de centrala hållplatsskydden på Åbovägen i Veikkola. Före i början av år 2014 installerades ett nytt hållplatsskydd för ca 70 hållplatser i Kyrkslätt. HRT ansvarar för information på busshållplatser i Kyrkslätt, inklusive linjenummer, hållplatstidtabeller och linjekartor.

Veikkola i Kyrkslätt var den första av HRT-områdets kommuner där installerades linjetecken enligt det nya uttrycket. Med dessa ersattes de traditionella trafikmärkena med blå bussbild som installeras på hållplatsstolpar. Ett motsvarande arbete utfördes också på hållplatser vid Stamväg 51.

Att linjenumreringen har blivit enklare och linjenätsplaneringen har överförts till HRT möjliggör fortsättning av trafikmarkeringsarbete. Trafikmarkeringsarbetet fortsätter på hösten på Gamla Kustvägen, i Kantvik och i centrumområdet.

Veikkolan linjakilpi

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.