HRT:s resekort är nu också ett stamkundskort till kvartersbutiker

HRT har inlett ett samarbete med Kliento Oy som har utvecklat stamkundstjänst för kvartersbutiker och restauranger. Samarbetet möjliggör användning av HRT:s resekort som stamkundskort i företag som har anslutit sig till Klientos stamkundstjänst. Samarbetet är en del av HRT:s kundprogram som lanseras nästa vår.

”Samarbetet med Kliento är ett bra tillägg i vårt kommande kundprogram eftersom vi kan erbjuda våra resekortskunder nya tilläggstjänster utöver HRT:s egna tjänster”, konstaterar HRT:s chef för kundrelationer och marknadsföring Sami Jokivirta. För HRT:s resekortskunder är det också en fördel att de inte behöver skaffa ett separat stamkundskort för att utnyttja förmåner som Klientos kundföretag erbjuder. ”Jag ser fram emot hur våra resekortskunder tar emot den nya egenskapen som resekortet erbjuder”, säger Jokivirta.

Stamkundstjänst för kvartersbutiker

Kliento är en ny stamkundstjänst för huvudstadsregionens kvartersbutiker och deras kunder. De medverkande medlemsföretagen erbjuder sina kunder egna stamkundsförmåner: kunderna kan t.ex. samla stämplar till lunchpass i sina favoritföretag, lös ut växlande stamkundsförmåner eller samla poäng som berättigar till priser.

Nu också resekortet kan användas som stamkundskort i alla företag medverkande i Kliento-tjänsten. Att visa resekortet vid inköp räcker men kunderna kan även registrera sitt resekort på Kliento-tjänsten på adressen www.kliento.net. Efter registreringen kan kunden följa insamling av sina egna priser och ge respons till företag via tjänsten. Genom att registrera kortet säkrar du att de insamlade priserna inte försvinner även om kortet skulle försvinna. Registreringskoden till Klientos webbsidor får du i samband med det första inköpet med resekort.

”Byggande av en mångsidig och rolig stamkundstjänst för lokala företag och deras kunder har från första början varit Klientos syfte. I samarbete med HRT kan vi nu erbjuda denna upplevelse för alla huvudstadsregionens resekortskunder. Nu är resekortet också varje stadsbors eget stamkundskort till många lokala kvartersbutiker och restauranger”, konstaterar Klientos verkställande direktör Jukka Meklin.

I Kliento-tjänsten tillhör för närvarande bl.a. Cafe Ursula, Ciao! Caffé, Wrong Asian Kitchen, Funky Burger samt 4Runners och nya företag ansluter sig till tjänsten hela tiden. ”Klientos stamkundstjänst är avsedd särskilt för lokala kvartersbutiker och restauranger. Målsättningen är att stadsborna kan via tjänsten lätt skapa en stamkundsrelation till sina favoritföretag men samtidigt också hitta nya intressanta företag runt huvudstadsregionen”, konstaterar Meklin.

Samarbete med Kliento Oy är en del av HRT:s kundprogram som lanseras nästa vår. HRT vill erbjuda sina kunder kompanjonskapsförmåner som kan fås med resekortet eller i tjänsten Min HRT. Användning av resekortet bl.a. som bibliotekskort planeras.

Samarbete mellan HRT och Kliento Oy har inletts som en del av Stadsbornas stamkundskort-projekt av Forum Virium Helsinki.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.