HRT:s styrelsebeslut 10.6.2014

Föredragningslistan kan läsas här

Miljöbonus 2014 och 2015

Styrelsen beslöt att HRT betalar som miljöbonus högst 146 579,65 euro år 2014 och 285 230,03 euro år 2015. Framställning

HRT:s ekonomi- och verksamhetsplan 2015–2017

Styrelsen ber medlemskommunerna om utlåtanden om HRT:s ekonomiplanförslag före 31.8.2014. Dessutom bes om utlåtande om linjenätsplanen för spårvagnstrafiken, anslutningslinjenätsplanen för Västmetron och utvecklingsplanen för Kutsuplus-trafiken. Framställning

Upphandling av nya Flirt-tåg

Styrelsen ber Huvudstadsregionens Vagnpark Ab att förbereda upphandlingen av flera Sm5-tåg enligt framställningen. Dessutom ber HRT om ett nytt anbud från VR Group Ab om fortsatt användning av Sm2-tåg. Om ärendet meddelas separat. Framställning

Förberedning av närtågstrafikens anbudsförfarande

Styrelsen beslöt att förberedningen av närtågstrafikens anbudsförfarande fortsätts enligt framställningen. Om ärendet meddelas separat. Framställning

Biljettförsäljning på VR:s närtåg

Styrelsen beslöt att i HRT:s LIJ2014-projekt genomförs inte biljettförsäljning. Föredragande tillade till framställningen att på tåg finns personal för att försäkra säkerheten och mobilbiljetten kan användas. Ursprunglig framställning

Utlåtande om metropolförvaltningens arbetsgrupps mellanrapport

Styrelsen gav utlåtande om ärendet enligt framställning som föredragande hade förändrat. Om ärendet meddelas separat. Ursprunglig framställning

HLJ-lägesrapport

Styrelsen antecknade för kännedom lägesrapporten om trafiksystemplanen för Helsingforsregionen 2015 och skickar den för kännedom för KUUMA-styrelsen. Framställning

Utveckling av HRT:s varumärke

Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. Om ärendet meddelas separat.

Giltighet av HRT:s biljetter i utomstående busstrafik

Styrelsen beslöt att säga upp biljetternas giltighetsavtal i busstrafiken utanför Helsingforsregionen, i s.k. U-trafiken fr.o.m. 31.12.2014 enligt framställning som föredragande hade förändrat.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.