HRT:s styrelsebeslut 18.11.2014

Föredragningslistan kan läsas här (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014370.HTM.

Anskaffning av mobildatakommunikation i LIJ2014-miljö
Styrelsen valde DNA Oy som producent för LIJ2014-projektets mobildatakommunikation. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014370-2.HTM.

Fortsättning av trafikeringsavtal
Styrelsen beslöt att fortsätta trafikeringsavtal för Helsingfors interna busslinje 70 (T, V) med 7,5 månader. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014370-3.HTM.

Anbudsförfarande för busstrafiken i Vanda och Helsingfors avgjort
HRT konkurrensutsatte trafiken för 151 busslinjer, vilket är ca 12 procent av hela HRT:s busstrafik. Konkurrensutsättningen anknyter till betydande linjenätsförnyelse i Vanda som träder i kraft på hösten 2015 i och med Ringbanan tas i bruk. HRT valde Nobina Finland, Taksikuljetus Oy, Nurmijärven Linja, Helsingfors Busstrafik, Tilausliikenne Nikkanen Helsinki och Tammelundin Liikenne för att trafikera dessa objekt. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014370-4.HTM.

Biljettförsäljningssamarbete med busslinjer som överskrider HRT-områdets gränser
Styrelsen godkände principer för avtal för biljetförsäljningssamarbete med busslinjer som trafikerar utanför HRT-området. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014370-5.HTM.

Passagerarnas tillfredsställelse med kollektivtrafiken på sommaren 2014
Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014370-8.HTM.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.