HRT:s styrelsebeslut 21.10.2014

Föredragningslistan kan läsas här (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369.HTM.

Helsingfors trafiksystemplan HLJ 2015
Styrelsen beslöt att skicka HLJ 2015 ute på remiss enligt framställningen. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369-2.HTM.

Anbudsförfarande för personalhälsovårdservice
Styrelsen beslutar att välja Läkarcentral Aava Oy som producent för personalhälsovårdservice på basis av jämförelse av anbudens helhetsekonomiska förmånlighet. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369-3.HTM.

Biljettpriser
Styrelsen beslöt om biljettpriser 2015 enligt framställningen. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369-4.HTM.

HRT:s verksamhets- och ekonomiplan 2015–2017
Styrelsen framställer i samkommunsstämman att HRT:s budget 2015 och ekonomi- och verksamhetsplan 2016–2017 godkänns enligt den av föredragande ändrade framställningen. Om ärendet meddelas separat. Länk till den ursprungliga framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369-5.HTM.

Ändringar på Esbos busslinjer och upphörande av linje H53
Styrelsen beslöt om ändringar på Esbos busslinjer enligt framställningen och upphörande av Helsingfors interna busslinje 53. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369-6.HTM.

Anbudsförfarande för Esbos interna busslinjer och regionlinjer
Styrelsen ordnar ett anbudsförfarande för Esbos busslinjer enligt framställningen. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369-7.HTM.

Fortsättning av trafikeringsavtal för Helsingfors interna busslinjer
Styrelsen beslöt att fortsätta avtalsperioden för Helsingfors interna linje 74(N) med sju och en halv månad samt avtalsperioden för Helsingfors interna linjer 14, 17 och 18 till slutet av 2016.

Beviljande av avsked för revisionsnämndens medlem och val av ny medlem
Styrelsen framställer till samkommunsstämman att samkommunsstämman beviljar avsked för Sini Jokinen som uppgift som revisionsnämndens ersättare och väljer Hanna Laakso som ny ersättare.

Utlåtande till NTM-central
Styrelsen ger NTM-centralen ett utlåtande om planen om väghållning och trafik enligt framställningen. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369-10.HTM.

Utlåtande om Tusbys generalplanutkast
Styrelsen ger Tusby kommun ett utlåtande om ärendet enligt framställningen. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369-11.HTM.

Kollektivtrafikens kvalitetsundersökning och kundnöjdhet på våren 2014
Styrelsen antecknade undersökningar för kännedom. Länkar till framställningar: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369-12.HTM och http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369-13.HTM

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.