HRT:s styrelsebeslut 9.12.2014

Föredragningslistan kan läsas här (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014371.HTM.

Beställning av närtågstrafiken för år 2015
Styrelsen beslöt att beställa från VR koncern tågtrafiktjänster för år 2015 med högst 66,1 miljoner euro (+moms). Ringbanans trafikeringsmodell beslöts på våren. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014371-2.HTM.

Busstrafikens miljöbonus
Styrelsen godkände preciseringar till HRT:s miljöbonusmodell som används för att ersätta trafikföretag användning av avfallsbaserat biobränsle och utsläppsminskningar som har uppnåtts med andra metoder. HRT arrangerar ett separat anbudsförfarande om miljöbonus i januari 2015. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014371-3.HTM.

Anbudsförfarande om försäkringstjänster
Styrelsen valde på basis av anbudsförfarandet anbudsgivare för HRT:s försäkringstjänster enligt framställningen. Urvalskriteriet var det lägsta priset. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014371-4.HTM.

HRT:s beredskapsplan
Styrelsen godkände utarbetning av samkommunens beredskapsplan enligt framställningen. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014371-5.HTM

HRT:s utlåtande om utkast till Helsingforsregionens markanvändnings- och bostadsstrategi
Styrelsen gav utlåtande om utkast enligt framställning som föredragande hade förändrat. Länk till den ursprungliga framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014371-6.HTM.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.