HRT:s styrelsebeslut 9.9.2014

Föredragningslistan kan läsas här (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014366.HTM.

Avtalet mellan staten och Helsingforsregionens kommuner om stora infrastrukturprojekt
Styrelsen godkände avtalet om att stöda stora infrastrukturprojekt. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014367-2.HTM

Tilläggsanskaffning av närtågsmateriel
Styrelsen ber att Huvudstadsregionens Vagnpark Ab beställer 34 st. Sm5-tåg så att tågen har levererats och godkänts för användning före slutet av maj 2017. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014367-3.HTM.

Giltighet av HRT:s biljetter i utomstående busstrafik
Styrelsen beslöt att säga upp giltighetsavtalen fr.o.m. 31.12.2014. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014367-4.HTM

Beviljande av avsked för styrelsens ersättare och val av ny medlem
Styrelsen framställer till samkommunsstämman att ersättare för Jaana Pelkonen, Salla Aura, beviljas avsked och att som ny ersättare väljs Sini Marjukka Jokinen. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014367-5.HTM

HLJ-2015 lägesrapport
Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014367-6.HTM

Resultat av BEST-undersökningen 2013
Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014367-7.HTM

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.