Linjetecken för Ringbanans tåg blir I och P

HRT har valt I och P som linjetecken för Ringbanans tåg som börjar trafikera på sommaren 2015.

Med linjetecknet I kör tågen från Helsingfors längs huvudbanan via Dickursby till flygplatsen och vidare till Mårtensdalsbanan.

Med linjetecknet P avgår tågen från Helsingfors till Mårtensdalsbanan och kör via Vandaforsen till flygplatsen och vidare till huvudbanan.

Det nuvarande linjetecknet M används inte längre i närtågstrafiken. I fortsättningen hänvisar M endast till metrotrafiken.

HRT har inte ännu fattat slutgiltigt beslut om på vilka av huvudbanans stationer I- och P-tågen kommer att stanna då trafikeringen på Ringbanan inleds. Om stationerna beslutas på nästa vårvinter då man har fått information om de faktiska körtiderna på basis av testkörningar.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.