Planer för markanvändning, boende och trafik på lång sikt är färdiga för remiss

Planutkasten till markanvändnings- och bostadsstrategi samt trafiksystem för Helsingforsregionens 14 kommuner är nu färdiga för remiss. Tidpunkten för remissen är fr.o.m. i början av november till slutet av året. Också invånarna kan kommentera planutkasten.

Markanvändningsplan, bostadsstrategi anknuten till den samt trafiksystemplan (HLJ 2015) har förberetts i nära samarbete med regionens kommuner, HRT, HRM och Nylands förbund. Utgångspunkten för planeringen har varit att det år 2050 finns 2 miljoner invånare i regionen och den är hemort för var tredje finländare.

I planerna har presenterats en allmän beskrivning av Helsingforsregionens kommande struktur: var byggs bostäder och arbetsplatser samt hurdana trafikförbindelser och kollektivtrafiktjänster erbjuds i olika håll av området. Helsingforsregionen utvecklas som enhetligt metropolområde där finns en harmonisk och ekoeffektiv samhällsstruktur. Byggande och trafik granskas som helhet som består av 14 kommuner.

Åtgärderna linjerade i planerna förbättrar regionens konkurrenskraft och åtkomlighet. Byggande koncentreras längs goda kollektivtrafikförbindelser och kompletterande byggande prioriteras. I växande regionen finns mångsidiga alternativ för boende och naturen är nära för alla. Tät stadsstruktur minskar resbehov, sparar naturresurser samt stödjer kollektivtrafik, cykling och gång.

Regionens kommuner Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Träskända, Nurmijärvi, Tusby, Kervo, Mäntsälä, Borgnäs, Hyvinge, Kyrkslätt, Vichtis och Sibbo samt Nylands förbund och HRM har svarat för utarbetande av Helsingforsregionens markanvändningsplan och bostadsstrategi. HRT har svarat för förberedning av trafiksystemplan för Helsingforsregionen (HLJ 2015) och med i arbetet har varit förutom kommunerna även statens trafik- och miljömyndigheter.

Utlåtanden begärs från kommuner och kommuninvånare

Utlåtanden om planutkastet till markanvändning och bostadsstrategi samt om trafiksystemplanutkastet begärs från HRT-kommuner, KUUMA-kommuner, HRM, kommunikationsministeriet, Trafikverket, miljöministeriet, Nylands NTM-central, landsskapsförbund samt från andra intressentgrupper och parter. Utlåtandena gällande både markanvändningsplan och trafiksystemplan ska skickas till HRT:s registratur senast på onsdagen 31.12.2014 helst via e-post till adressen hsl@hsl.fi. Kommuninvånarna kan berätta sina åsikter under remissen genom att skicka e-post till adressen hlj@hsl.fi.

Välkommen till publikevenemang där planerna presenteras

Ett publikevenemang där planutkasten till markanvändning och bostadsstrategi och trafiksystem presenteras arrangeras på torsdagen 6.11 kl. 18–20 på Nationalmuseums auditorium på adressen Mannerheimvägen 34. På evenemanget presenteras planernas centrala innehåll och kommenteringsmöjligheter. Evenemanget är öppet för alla som är intresserade av regionens markanvändning och trafik. Inträdet är fritt.


Mer information:
Ordförande för MBT-delegation Hannu Penttilä, tfn 09 310 36010
Ordförande för HLJ-kommitté Suvi Rihtniemi, tfn 050 565 8884

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.