Staden är din! Kom och testa nya smartappar!

Är du en aktiv användare av kollektivtrafiken i huvudstadsregionen? Har du en Androidtelefon och vill främja utvecklingen av de framtida kollektivtrafiktjänsterna? Om du svarade ja, är du en sådan testanvändare som vi letar efter för vårt pilotforskningsprojekt som gäller kollektivtrafiken.

HRT letar efter aktiva användare av kollektivtrafiken i huvudstadsregionen för att fungera som testanvändare i två internationella forskningspilotprojekt. Live+Gov är ett EU-forskningsprojekt som startats 2012. Dess mål är att främja växelverkan mellan medborgare och beslutsfattare med en ny typ av mobilapp. Med appen insamlas information och respons, med vilken de verkliga behoven hos användarna av kollektivtrafiken kan beaktas effektivare. Appen förmedlar information om bland annat antalet passagerare, resekedjor och rörelsevanor. Med appen kan du enkelt rapportera om till exempel materiel som gått sönder eller stockningar. Läs mer om Live+Gov-projektet.

SUPERHUB är ett EU-projekt där HRT deltar tillsammans med Helsingfors universitet. Inom ramen för projektet utvecklas tillsammans med flera europeiska städer en smarttelefonapp som underlättar de dagliga resorna och ger miljömedvetenhet om resorna. Med appen är det möjligt att bland annat planera rutter med de lämpligaste färdsätten och framföra önskemål om resans längd, kaloriförbrukningen och koldioxidutsläppen. Appen beaktar också olika förhållanden och störningar som påverkar trafiken. Med appen är det därtill möjligt att rapportera om till exempel olyckor till andra appanvändare. Läs mer om SUPERHUB-projektet.

Live+Gov-appen testades förra vintern och nu börjar den andra fasen av pilotprojektet. Det förnyade systemet testas av 100 testanvändare 12.9–5.10. Testningen av SUPERHUB-appen sker 29.9–26.10 och målet är att den testas av 400 användare. Förutsättningarna för att delta i testet är att du fyllt 18 år, bor i en av kärnkommunerna i huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla) och har en Androidsmarttelefon med GPS- och mobildataanslutning.

Det är enkelt att delta i testningen av smartapparna. Du kan anmäla dig som testare av SUPERHUB-appen med projektblanketten. Du kan anmäla dig som Live+Gov-testare via blanketten på sidan www.hsl.fi/livegov, på vilken du meddelar ditt namn och din e-postadress som registrerats i tjänsten Google Play. Närmare uppgifter om användningen av apparna skickas till dem som anmält sig som testare innan testperioden startar. Om du inte har en lämplig Androidapparat kan du ändå delta i övriga delar av testet.

Testningen pågår i tre veckor. Testpersonerna ska föra bok över sina resor, använda appens egenskaper och svara på enkäterna om sina erfarenheter. Efter testperioden belönas de som fyllt i responsblanketten med biobiljetter av Finnkino.

Gå till anmälningblanketten för SUPERHUB-appen
Gå till anmälningsblanketten för Live+Gov-appen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.