Titta evenemanget på nätet: Hurdant är metropolområde år 2050?

I HRT:s publikevenemang 6.11 diskuterades om Helsingforsregionens framtida planer: var byggs bostäder och arbetsplatser. Och hurdana trafikförbindelser och kollektivtrafiktjänster erbjuds i olika håll av området.

På evenemanget presenterades de aktuella planutkasten för markanvändning, bostadsstrategi och trafiksystem, som presenterar en allmän beskrivning av metropolens kommande struktur. Publikevenemanget arrangerades på torsdagen 6.11 kl. 18-20 på Finlands nationalmuseums auditorium, Mannerheimvägen 34, Helsingfors

Du kan följa evenemanget som inspelning på adressen http://bit.ly/metropoli2050. Du får bekanta dig med planernas centrala innehåll och kommenteringsmöjligheter. Du kan ta ställning till planutkast också via e-post genom att skicka dina kommentarer till adressen hlj@hsl.fi.

Utgångspunkten för planeringen har varit att det år 2050 finns 2 miljoner invånare i regionen och att regionen är hemort för var tredje finländare. Regionen granskas som helhet av 14 kommuner som består av Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis.

Regionens kommuner samt Nylands förbund och HRM har svarat för utarbetning av Helsingforsregionens markanvändningsplan och bostadsstrategi. HRT har svarat för förberedning av trafiksystemplan för Helsingforsregionen (HLJ 2015) och med i arbetet har varit förutom de ovannämnda även statens trafik- och miljömyndigheter.

Mer information:
www.helsinginseutu.fi/masu
www.hsl.fi/hlj

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.