Utkast till linjenätsplan för Nordöstra Helsingfors är färdigt – Välkommen till invånarkväll 15.1

Utkastet till linjenätsplan för Nordöstra Helsingfors är färdig. Utkastet kan kommenteras på bloggen fram till 30.1.2015. I samband med utkastet har också planerats Fiskehamnens linjenätsarrangemang som kunde genomföras uppskattningsvis år 2018 då Fiskehamnens centrum blir färdigt.

Linjenätsplanen finslipas i februari. Bekanta dig med planen

En invånarkväll om linjenätsplanen arrangeras på Malmitalo på torsdagen 15.1.2015 kl. 18–20. I evenemanget kan man bekanta sig med de planerade linjekartorna, diskutera med planerare samt ge respons om planer.

Respons kan även ges via HRT:s responsblankett.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.