Användning av kollektivtrafiken i Kyrkslätt och Sibbo i klart uppsving

I Kyrkslätt har användning av kollektivtrafiken ökat tydligt efter busslinjerna i Kyrkslätt övergick till HRT:s ansvar den 11 augusti 2014.

Passagerarmängder uppskattades genom att jämföra antalet sålda närregion 3-periodbiljetter.

I Kyrkslätt har dessa biljetter sålts 6,5 procent mer mellan september 2014 och februari 2015 än under den motsvarande tiden år 2013 och 2014. Också i Sibbo har passagerarmängderna ökat: i Sibbo har närregion 3-periodbiljetter sålts 1,5 procent mer mellan september och februari än under den motsvarande tiden år 2013 och 2014.

I hela HRT-områdets trafik har påstigningar i kollektivtrafikmedel ökat med 1,6 procent mellan september 2014 och februari 2015 jämfört med antalet påstigningar under den motsvarande tidpunkten år 2013 och 2014. I HRT-området tillhörs Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo, Sibbo och Kyrkslätt.

”Genom ändringarna i Kyrkslätt och Sibbo har linjenäten blivit tydligare än tidigare och passagerarna kan lättare uppfatta dem”, säger gruppchef Arttu Kuukankorpi från HRT.

Tidigare fanns det ca 150 olika rutter i Kyrkslätt. Nu finns det 24 rutter.

”På basis av biljettförsäljningen har linjenätsändringarna varit mestadels lyckade. Också antalet kundrespons har minskat från hösten, så det ser ut att det nya linjenätet bemöter kundernas behov allt bättre”, säger Kuukankorpi.

I Kyrkslätt förbättrades också elevernas skolförbindelser samt tidtabellernas pålitlighet mellan Kyrkslätt och Helsingfors genom flera ändringar i höstas. I januari sattes in även extra kapacitet under rusningstider. I sommar förbättrar HRT ännu hållplatstidtabellernas punktlighet för bussar mellan Kyrkslätt och Helsingfors.

Man kan nu följa passagerarmängderna också i Kyrkslätt och Sibbo kontinuerligt via HRT:s resekortssystem då jämförelseuppgifterna är allt exaktare.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.