Avgångsplattformar på Elielplatsen dras in 10.8

Plattformar 31–36 vid Posthusets sida på Elielplatsen används fr.o.m. 10.8 inte längre som avgångsplattformar. Avgångsplats för följande busslinjer flyttas bort från Elielplatsen:

  • Ändhållplats för busslinjer 69, 194/A och 195/N flyttas till Kampen.
  • Ändhållplats för busslinjer 206/A, 212 och 213 är fr.o.m. 10.8 i Mejlans.

Orsaken för ändringen är byggnadsarbeten för centrumbiblioteket som inleds nu på hösten.

Avgångsplattformar på Elielplatsen fr.o.m. 10.8:

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.