Bättre kvalitet på bussmateriel i Helsingforsregionen

Kvalitet på bussmateriel har förbättrats i Helsingforsregionen under år 2014. I 54 procent av de undersökta bussarna observerades kvalitetsavvikelser under undersökningsperioden på hösten 2014. På våren var den motsvarande siffran 59 procent. På hösten observerades kvalitetsavvikelser i 31 procent av de undersökta spårvagnar och i 24 procent av metrovagnar.

”Även om en del av förbättrad kvalitet kan förklaras med ny bussmateriel, kan trafikföretaget påverka kvaliteten genom aktiv reparationsverksamhet”, säger Antti Vuorela, gruppchef för HRT:s Operativa undersökningar-grupp.

I kvalitetsundersökning av materiel observerades ca 3 500 bussar, 300 spårvagnar och 300 metrovagnar. Uppgiften är att utreda hur passagerare upplever kvalitet, vilket omfattar saker som gäller det allmänna skicket, renhet och passagerarinformation. Syftet är att förbättra passagerarnas reseupplevelse. HRT utför kvalitetsundersökning årligen från januari till maj och från september till november.

Trafikföretagen får information om kvalitetsavvikelser i realtid med hjälp av webbaserat rapporteringssystem Jola Web som HRT har utvecklat tillsammans med Data Rangers Oy. Kvalitet undersöks med elektroniska undersökningsblanketter och foton av avvikelser bifogas till Jola Web. Trafikföretagen kan reparera de observerade avvikelserna omedelbart om de vill.

HRT är en föregångare när det gäller undersökning av kvalitet på materiel. Jola Web-systemet har presenterats i flera inhemska och internationella konferenser.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.