Biljettförsäljning och laddning av kort fungerar igen

Störningen i HRT:s försäljningssystem har nu reparerats. Biljettförsäljning och laddning av resekort fungerar igen normalt på service- och försäljningsställen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.