Biljettförsäljningsmärken tas bort på stationer inom HRT-området under våren 2015

HRT och VR tar bort gula biljettförsäljningsmärken på närtågsstationer inom HRT-området. Genom att ta bort märken kan tågen stanna smidigare enligt människoströmmar, tid på dygnet och andra varierande omständigheter. Märkena tas bort på stationer inom HRT-området under våren 2015. Ändringen gäller inte VR:s zontrafik på sträckor Kyrkslätt–Karis, Kervo–Riihimäki, Kervo–Lahtis och Riihimäki–Lahtis.

Ändringen svarar även passagerarnas önskemål. Genom att ta bort märken blir gångsträckorna kortare på stationer och man kan allt oftare vänta på tåget under skyddstaket. Efter att biljettförsäljningsmärken har tagits bort säljer konduktörerna biljetter enligt gammal praxis på biljettförsäljningsvagnar. Då tåget stannar på stationen, tar konduktörerna emot passagerare vid biljettförsäljningsvagn.

Biljettförsäljning på tåg är för närvarande en mycket liten del av HRT:s totala biljettförsäljning. Försäljning av HRT:s biljetter på tåg upphörs i slutet av 2016.

Bilden av den indragna skylten

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.