Bussarna återgår till den förnyade terminalen i Malm 6.8

Den renoverade bussterminalen i Malm tas i bruk igen på torsdagen den 6 augusti i början av morgontrafik.

Under renoveringen på sommaren förnyades stenbeläggningar och andra ytstrukturer samt reparerades hållplatser. Det gamla halvcirkelformade plattformsområdet blev rakt, vilket möjliggör att bussarna kan köra närmare plattformen. Detta underlättar t.ex. passagerare med barnvagn eller rullstol. För synskadade finns det nu reliefmönstring från den lätta trafikens led över skyddsvägen till hållplatser. Under renoveringen förnyades också t.ex. cykelställen och skräpkorgarna. Terminalens anblick blev renare och tydligare.

Två nya linjer stannar i terminalen

I början av hösttrafik den 10 augusti kör två nya linjer via terminalen: stomlinje 560 och busslinje 561. Stomlinje 560 kör rutten Rastböle – Nordsjö – Malm – Myrbacka. Rutten för busslinje 561 är Östra centrum – Malm – Aviapolis. Denna nya linje ersätter busslinjer 519, 519A och 520.

I och med den nya stomlinjen 560 blir Malm en av Helsingfors mest centrala omstigningsstationer. Längs linjens rutt har man byggt och renoverat hållplatser såväl i Helsingfors som i Vanda. I Svedängen har man byggt en ny 1,2 kilometer lång kollektivtrafiktunnel för stomlinjen. Den går under Centralparken till Kungseken.

Alla busslinjer som kör via Malms station kommer att använda Malms bussterminal fr.o.m. torsdagen. Undantaget är fyra busslinjer som läggs ned och som trafikerar endast denna vecka. Busslinjer 519 (Östra centrum – Malm – Flygplatsen), 519A (Nordsjö – Malm – Flygplatsen), 520 (Östra centrum – Malm – Flygplatsen) och 577 (Jakobacka – Malm – Dickursby) använder fortfarande de tillfälliga hållplatserna på Ladugårdsvägen. Busslinjerna läggs ned i början av hösttrafik den 10 augusti.

Linjojen 519, 519A, 520 ja 577 väliaikaiset pysäkit Malmilla 6.8.-9.8.

Renoveringen av gångbron fortsätter

Renoveringen av Malms gångbro framför bussterminalen flyttas till den gamla stationens sida och fortsätter ännu under hösten. På Kyrkobyvägen byggs nya buss- och cykelfiler. Senare på hösten använder stomlinje 560 den nya hållplatsen på Kyrkobyvägen när den kör österut.

Hållplatser ”Nedre Malm” och ”Gamla Staffansbyvägen” tas i bruk igen

Den 6 augusti tas hållplatser 3253 och 3254 ”Nedre Malm” med skyddstak i bruk igen. Hållplatserna har varit ur bruk under renoveringen av bussterminalen. På Kyrkobyvägen tas hållplatser 3269 och 3270 ”Gamla Staffansbyvägen” i bruk.

Beställaren för renoveringen av Malms bussterminal var terminalens ägare HST. HRT ansvarar för planeringen och beställningen av busstrafiken. Entreprenören har varit och är fortfarande när det gäller gångbron Kreate.

Avgångsplattformar i Malms terminal fr.o.m. 6.8.2015

Mer information:
Ärenden gällande terminalbyggande: Matti Rekilä, arbetschef, Kreate, 040 532 2171
Ärenden gällande terminalens busstrafik: Johannes Laitila, kommunikatör, HRT, 050 414 0111

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.