De avgiftsfria bussarna har slutat att köra på flygplatsen 27.12

De avgiftsfria bussarna som har kört mellan Datavägens ingång och terminalerna T1 och T2 under hösten har slutat att köra söndagen den 27 december. Efter att den direkta ingången mellan terminalerna och tågstationen öppnades den 18 december har det varit få passagerare på bussarna.

Ingången från järnvägsstationen till terminalbyggnaden har visat sig fungera bra och det tillfälliga bussarrangemanget behövs inte längre: de avgiftsfria bussarna som har kört mellan Datavägens ingång och terminalerna T1 och T2 under hösten har slutat att köra söndagen den 27 december.
 
Det finns en hissförbindelse mellan järnvägstationen och terminalen. Det finns två hissar som betjänar passagerare. Rulltrapporna kommer att tas i bruk under våren 2016 när arbetena bli klara.
 
Förutom hissar som nu är i testbruk betjänar också Datavägens ingång passagerare. Gångavståndet från ingången är 350 meter till terminal 1 och 700 meter till terminal 2.

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.