Den förnyade stationen i Myrbacka firas på fredagen 20.3

De inre utrymmena på Myrbacka station har renoverats och på de inre väggarna har förverkligats Finlands största vägmålning på en offentlig byggnad. Betydelsen av Myrbacka station som knutpunkten för buss- och tågtrafiken ökar, då kollektivtrafikändringar i Vanda träder i kraft i nästa augusti.

”Myrbacka blir en betydande station för tvärgående trafik i Vanda. Myrbacka får också som första regioncentrum i Vanda en stomlinje för busstrafiken i augusti, då linje 560 inleder trafikeringen. HRT utreder också möjligheter för att fortsätta tvärgående förbindelser från Myrbacka mot Alberga. Från Myrbackas terminal avgår på vardagarna cirka 500 bussar och drygt 200 tåg”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Öppningen som är öppen för alla arrangeras på Myrbacka station på fredagen 20.3 kl. 13. Vandas stadsdirektör Kari Nenonen öppnar evenemanget och HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi och Vandas kulturchef Annukka Larkio framför sina hälsningar. Gruppen ”Multicoloured dreams” som har gjort vägmålningen presenterar verket och sin verksamhet. På programmet finns också annat kulturprogram såsom gatudans och körsång.

Utrymmen på den förnyade stationen kan användas till små invånarevenemang, konserter eller utställningar. Utrymmet passar också för att spela in filmer eller för att ta modebilder. Det är meningen att stationen är mötesplats för människor. Caféföretagare fungerar vid sidan av sin företagsverksamhet också som en inofficiell stationsinspektor.

Myrbacka-rörelsen har deltagit aktivt i utvecklingen av stationen och har uppmuntrat invånare för att komma med idéer för renoveringen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.