Det nya busslinjenätet i Vanda har kommit i gång bättre än väntat

Busslinjenätet i Vanda förnyades grundligt på måndagen 10.8. ”Att HRT har fått ca 2 000 respons gällande trafiken i Vanda under två veckor berättar att vi har lyckat med linjenätsförnyelsen”, berättar Arttu Kuukankorpi, gruppchef för HRT:s linjenäts- och tidtabellsplanering. Antalet kan låta som stort men det är betydligt mindre än vad HRT hade väntat sig, särskilt då man tar hänsyn till att ändringarna har påverkat över 200 000 människor enbart i Vanda.

Den förnyade busstrafiken har kommit i gång utan större problem. Trafikföretagen har kunnat köra HRT:s planerade avgångar och största delen av bussarna har följt sina tidtabeller. HRT:s omfattande förhandsinformation har förberett passagerare till ändringar så det nya linjenätet blev en överraskning endast för få passagerare.

”Vanda stad har fått nästan inte alls respons gällande förnyelsen. HRT:s information har varit omfattande och de förnyade busslinjerna ser ut att betjäna största delen av vandaborna väl”, tackar Vandas stadsingenjör Henry Westlin.

Också den nya stomlinjen 560 från Nordsjö till Myrbacka inledde trafikeringen den 10 augusti. Den nya tvärgående förbindelsen har fått beröm av passagerare t.ex. därför att tiden för resorna till arbetsplatsen har minskat till hälften.

Kritik gällande linjenätsförnyelsen har man fått särskilt om linje 615 som nu har en längre rutt och glesare turintervaller. ”Linjens bussar har ibland varit fulla men HRT tror att kapacitetsproblem löses då ingången till flygplatsens terminaler öppnas i oktober–november”, säger Kuukankorpi.

I och med linjenätsförnyelsen blev många av Vandas busslinjer anslutningslinjer till tågstation. På basis av respons betjänar förbindelser med omstigning passagerare relativt bra.   

”På kort sikt finns det ingen anledning att ändra anslutningsbussarnas tidtabeller”, säger Kuukankorpi. HRT följer dock respons noggrant och utan tvivel blir det ännu några ändringar.

”I tågtrafiken har det tyvärr varit mer störningar än vanligt under sommaren bland annat på grund av reparationsarbeten på stambanan och förseningarna har förorsakat att omstigningsförbindelserna inte har fungerat i anslutningstrafiken”, säger Kuukankorpi. HRT funderar på lösningar på tågtrafikens störningar tillsammans med Trafikverket och VR.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.