Digitalisering erbjuder mer valfrihet i trafiken

Tjugotre (23) centrala organisationer i Finland har satt i gång samarbete med syftet att skapa till Finland den första tjänsteoperatören för trafiken. Den nya aktören har som syfte att erbjuda konsumenter personligt skräddarsydda trafiktjänster som kombinerar olika trafikmedel. Den nya aktören kommer att vara den första s.k. Mobility as a Service-tjänsteleverantören i världen som kombinerar alla trafiksätt och det finns betydande exportpotential för tjänsten.

Syftet är att införa på marknaden en tjänst som kunde kombinera olika tjänsteleverantörers resetjänster så att människornas reskedjor skulle vara allt enhetligare och tjänsterna skulle bli tillgängliga lättare än nu. Syftet är att underlätta människornas resande genom att förbättra motsvarigheten av tjänstens tillgång och efterfrågan.

Med termen ”mobilitet som tjänst” avses köp av resetjänster enligt användarnas behov i stället för köp av medel. I dagens modell kan användaren köpa antingen trafikmedel (bil, cykel o.s.v.) eller biljetter som används i trafikmedel (bussbiljett, tågbiljett o.s.v.).

Ordförande för projektet, ITS Finland r.f.:s verkställande direktör Sampo Hietanen anser den nya verksamhetsmodellen som revolutionerande.

- I Mobilitet som tjänst-tanken kan användaren köpa resan från startpunkten till destinationen. Som en central del av tanken är servicenivåtänkande. Priset på resan kan variera t.ex. enligt hur snabbt resan går eller enligt hur bekvämt man reser. Med tjänster vill man erbjuda trafikanvändarna mer valfrihet.

- Utgångspunkten för tanken är att i framtiden man kan kombinera resor mellan olika medel. Tjänster som kombinerar de bästa egenskaperna av privatbilism, linjetrafik, lätt trafik och beställningstrafik förbättrar servicenivån också i glesbygden.

För att alla aktörer inte skulle behöva bygga egna lösningar, är det grundat att skapa en eller flera trafikoperatörer som skulle ansvara för ekosystemets struktur.

Tjänsten kommer att byggas med marknadsmodell som baserar sig på omfattande samarbete. Skapande av tydliga standarder och spelregler är en förutsättning för att många olika aktörer kan ansluta sig till tjänstenätverket, vilket anses som förutsättning för internationell utvidgning.

23 organisationer har bundit sig till samarbete: Delta, Elisa Oyj, Ericsson, Goodsign, GoSwift, Helsingforsregionens trafik, IQ Payments, Lantmäteriverkets central för geografisk information, Neocard, OP Grupp, Ramboll, Secto, Semel, Siemens, Sito, Skedgo, Stratax, Finlands tillväxtkorridor-nätverk, Taksiliiton Yrityspalvelu (Taxiförbundets Företagstjänst), Tammerfors stad, Sonera och Uber. Eera Oy ansvarar för utvecklingen av affärsverksamheten.

www.maas.fi

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.