Har du frågor om linjenätsändringen i Vanda? HRT:s experter är anträffbara 6.8 och 7.8

Busslinjenätet i Vanda förnyas på måndagen 10.8. HRT:s experter är anträffbara på torsdagen 6.8 i köpcentret Myyrmanni kl. 15–18 och på fredagen 7.8 på stationsbron i köpcentret Dixi kl. 15–18.

I början av hösttrafik nästa vecka guidar HRT:s guider i frågor gällande linjenätsändringen i bussterminaler i Myrbacka, Dickursby, Flygplatsen, Nordsjö, Järnvägstorget och Kivistö. Guidningstiderna varierar i olika terminaler.

Mer information om linjenätsändringen: www.hsl.fi/sv/vanda

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.