HRT arrangerar flera evenemang där linjenätsplan för nordöstra Helsingfors presenteras

HRT arrangerar under de närmaste veckorna 2–3 nya evenemang där linjenätsplan för nordöstra Helsingfors presenteras. Behov för tilläggsevenemang uppstod då alla intresserade inte rymdes till det första evenemanget i Malmhuset. HRT informerar närmare om evenemangens tidpunkt och plats då de praktista arrangemangen är klara. HRT beklagar sitt bedömningsfel: evenemangets karaktär och lokalernas storlek motsvarade inte antalet invånare som kom på plats. Det är beklagligt att många som kom på plats särskilt i början av kvällen blev utan information om planen.

Nästan 300 invånare i nordöstra Helsingfors kom till Malmhuset. Folkmängden överträffade rejält HRT:s förväntningar och evenemangets ”manuskript” fungerade inte såsom det var planerat. Syftet var att behandla linjenätsplanen i grupper om ca tjugo personer framför kartorna. Det blev inte så och evenemanget uppfyllde inte invånarnas behov.

HRT har redan fått respons om linjenätsplanen via HRT:s webbsidor. Också all respons som fåtts i Malmhuset tas i beaktande i planens fortsatta behandling. All respons i evenemang och på webben läses och analyseras före planens finslipning i februari.

Linjenätsplan för nordöstra Helsingfors på webben

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.