HRT bjuder in sjätteklassister att besöka HRT:s avdelning i Företagsbyn

Företagsbyn är en internationellt prisbelönad finländsk utbildningsinnovation. Den är en studiehelhet om samhälle, arbetsliv och företagsamhet som är riktad till sjätteklassister i grundskolan. Företagsbyn är en stad i miniatyr där eleverna arbetar i olika yrken och lär sig samhällskunskap i praktiken genom att som konsument och som medborgare vara en del av samhället.

HRT:s avdelning är nu färdig i Företagsbyn Helsingfors-Vanda som öppnas onsdagen 7.10. Verkställande direktörens, kollektivtrafikplanerarens och kundrådgivarens arbetsuppgifter väntar för sjätteklassister på HRT:s avdelning.

Företagsbyn Helsingfors-Vanda fungerar i Tekniska museet på adressen Viksvägen 1. Varje läsår besöker 7 500 sjätteklassister från Helsingfors och Vanda Företagsbyn.

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.