HRT delade ut de första certifikaten för arbetsplatser som främjar klokt resande

HRT delade ut för första gången Arbetsgivare som sätter dig i rörelse-certifikat till fem arbetsgivare i Vanda. Certifikatet är ett tecken på att arbetsgivaren förbinder sig att främja hållbart resande under resor till och från arbetsplatsen samt under arbetsrelaterade ärenderesor. Arbetsgivarna har också kartlagt personalens resvanor, önskemål och synpunkter. De första certifikaten gick till Köpcentret Jumbo, Finkraft Oy, DHL Businesspark, DB Schenker och centrum för kommunteknik i Vanda.

”Att stödja klokt resande till och från arbetsplatsen erbjuder arbetsgivaren image- och rekryteringsfördelar. Det lönar sig också att informera om främjande av arbetstagarnas välbefinnande samt om det viktiga arbetet för att hejda klimatförändringen, eftersom det berättar bland annat till intressentgrupper, kunder och arbetstagare om arbetsplatsens värden”, säger mobilitetsstyrningsexpert Helena Suomela.

Genom att planera resor till och från arbetsplatsen och genom att erbjuda drivfjädrar kan arbetsgivaren minska resor med egen bil med 10–30 procent. Vardagsmotion under resor till och från arbetsplatsen påverkar också positivt till de anställdas hälsa, välbefinnande och energi på arbetet.

HRT samarbetar med företag och ger råd för resor till och från arbetsplatsen. Enkät som krävs för Arbetsgivare som sätter dig i rörelse-certifikatet kan enkelt görs med hjälp av Arbetsvägsräknare (www.hsl.fi/työmatkalaskuri).

Vanda på väg till en betydande kollektivtrafikstad

Ringbanan som öppnas för trafik i juli väntas att bli en betydande trafikled såväl för vandabor som för dem som arbetar eller besöker företag i Vanda.

”Vanda stad har syftet att minska utsläpp före år 2020 med 20 procent och syftet för år 2050 är kolneutralitet. Vandas egna påverkningsmöjligheter för att minska utsläpp är under 10 procent, vilket betyder att samarbetet behövs och potentialen för att minska utsläpp för resandet är betydande”, berättar Tina Kristiansson från Vanda stads miljöcentrum om stadens målsättningar för att hejda klimatförändringen.

”Bland annat är det meningen att Aviapolis-området som är under byggnad ska bli ett tryggt samt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart område ur resandets synvinkel”, säger Tiina Hulkko från centrum för kommunteknik i Vanda.

Kollektivtrafikens betydelse har också insetts i Köpcentret Jumbo. ”Vi utvecklar särskilt guidning från busshållplatser till köpcentret med hjälp av olika skyltar och vägvisare samt informerar vår personal och våra kunder om ändringar som gäller hur man rör sig i området”, lovar marknadsföringschef Paula Salmio från Köpcentret Jumbo.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.