HRT förnyar linjekartan för närtåg samt passagerarinformation

Utseende av passagerarinformation i HRT-områdets närtågstrafik ändras på sommaren 2015 HRT samlar kommentarer från sina kunder om material före finslipningsskede.

Den nuvarande linjekartan för närtåg som VR har designat blir historia, då tågens linjetecken ändras i och med Ringbanan. HRT förnyar samtidigt också utseende på tidtabeller för närtrafik och på kartor över närområdet.

”Att passagerarinformation är tydlig och fungerar är en viktig del av lyckad kundupplevelse i kollektivtrafiken. För närvarande finns det på närtrafikens stationer passagerarinformation från flera olika aktörer. Det allmänna intrycket är brokigt och inte alltid så tydligt. HRT:s syfte som tågtrafikens beställare i HRT-området är att passagerarna hittar lätt den information de behöver då informationens utseende är logiskt och intuitivt”, säger Jarno Ekström, chef för service design vid HRT.

I och med Ringbanan, stomlinje 560 och den kommande Västmetron förstärks också regional och tvärgående stomlinjetrafiken i år och nästa år. På basis av ändringen har HRT designat den första stomlinjekartan för Helsingforsregionen där kombineras alla centrala stomlinjer.

Jarno Ekström, chef för service design vid HRT och grafisk designer Elina Christensen samt designbyrå Kokoro&Moi som har designat HRT:s anblick har svarat för anblicken för de nya materialen. De nya materialen syns på HRT-områdets stationer (sammanlagt 46 stationer) under den kommande sommaren. Stomlinjekartan finns i centrala terminaler och som handkarta på olika serviceställen.

Du kan bekanta dig med de nya materialen på vidstående länkar. Du kan svara på enkäten om material på adressen: hsl.fi/postrar. Dessutom arrangeras en utställning om material i Posthallen vid järnvägsstationen 16.2–1.3.2015 där du kan ge respons genom att ladda QR-koden i material som för till enkäten.

Närtågslinjer, vertikal, version 1: Ringbanan med 2 streck

Närtågslinjer, vertikal, version 2: Ringbanan med 1 streck

Närtågslinjer, horisontal

Tågsträckor

Karta över närområdet

Närtågstidtabell

Stomlinjenät 2020

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.