HRT och VR utreder trygghet på närtåg

HRT och VR inleder denna vecka i samarbete en undersökning vars syfte är att ta reda på hur trygg passagerarna anser användning av närtåg. Undersökningen inleds på torsdagen.

Undersökningen utförs på alla närtågstrafikens bansträckor omfattande under olika tider på dygnet. Till passagerare delas ut inbjudningskort där finns en kod som förs till en webbenkät. Det tar ca fem minuter att svara på enkäten och bland alla deltagare lottas ut 20 stycken biobiljetter till Finnkinos biografer.

Särskilt vill man ta reda på hur tryggt anser passagerare att resande med närtåg är och finns det skillnader i trygghetskänslan under olika tider på dygnet.

Mer information:
Antti Vuorela, gruppchef, HRT, tfn 040 5044 582
Kai Kalmari, säkerhetsexpert, HRT, tfn 040 752 1782

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.