HRT samlar in information om resvanor i Hertonäsområdet

HRT kartlägger passagerarnas resvanor i Hertonäsområdet. Målet är att samla in material för arbete vars syfte är att utreda om det finns behov av att förnya linjenätet i Hertonäsområdet. Förutom Hertonäs hör till området också Kasberget, Kasåker och Tammelund. HRT önskar att såväl privatbilister som cyklister samt personer som rör sig till fots deltar aktivt i webbenkäten.

”Tanken är att hitta sådana objekt i det nuvarande linjenätet som kan med små åtgärder ändras så att det bättre motsvarar kundernas förväntningar. Det kommer inte att bli stora ändringar i de gator som bussarna använder. Alla ändringar som nu planeras kommer att genomföras stegvis från och med hösten 2017”, säger HRT:s kollektivtrafikplanerare Eeva Rinta.


Kartenkäten har öppnats

Kartenkäten är öppen på adressenwww.hsl.fi/herttoniemi. Med enkäten vill HRT få nya idéer för linjeplaneringen. I kartenkäten kan man göra anmärkningar om resor vars avgångsplats eller destination ligger i Hertonäs, Kasberget, Kasåker eller i Tammelund. Också alla de personer som inte använder kollektivtrafiken är välkomna att besvara enkäten. Enkäten är öppen fram till 10.1.2016.


Planerade ändringar i Hertonäsområdet

Ändringar som planerats för åren 2016 – 2018 i kollektivtrafiken i Hertonäs och företagsområdet ger möjligheter till att granska på nytt busstrafiken i området. Mest efterfrågan till exempel på företagsområdet finns det på dagstrafiken. Det finns färre passagerare på kvällar och under veckosluten. Målet med planen är att anpassa busstrafiken efter kundernas behov samt rikta busstrafiken till de områden där det finns mest passagerarpotential. Med planen vill man också göra tvärgående och de interna resorna smidigare. Ändringarna kommer att genomföras skedvis fr.o.m. hösten 2017.

Ändringar 2016-2018:
•    I samband med öppnandet av Västmetron blir metrons turintervall tätare hösten 2016.
•    Det planeras en ny stomlinje 500 som trafikerar mellan Hertonäs och Munkshöjden. Stomlinjen baserar sig på nuvarande busslinjer 58 och 58B. Olika åtgärder genomförs för att snabba upp stomlinjen, och målsättningen är att trafiken på den nya linjen kan startas på hösten 2017. På avsnittet mellan Hertonäs och Östra centrum planeras ersättande förbindelse.
•    I linjenätsplan för nordöstra Helsingfors planeras att linje 79 fortsätter till Parkstad samt att en ny linje 79B Ladugården - Igelkottsvägen startar på hösten 2017.
•    Linjerna 50 och 59 flyttas från Hertonäs till Sumparn när Fiskehamnens centrum och de nya gatuförbindelserna blir färdiga under hösten 2018. Med ändringen kan nya kollektivtrafikförbindelser erbjudas för invånare i den växande Fiskehamnen.  Ändringen förbättrar även det hur bussterminalen i Hertonäs fungerar, när stomlinje 500 och de nya invånarna på Degerö ökar busstrafiken i terminalen.  Förbindelserna mellan Hertonäs och Fiskehamnen kommer att vara täta även i framtiden tack vare metron och den nya stomlinjen. 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.