HRT stödjer minskning av utsläpp i busstrafiken med över 700 000 euro

HRT har avgjort vilka bussföretag får miljöbonus år 2015. Syftet med bonus är att minska koldioxidutsläpp och lokala utsläpp i busstrafiken. Sammanlagt betalas bonus 745 900 euro.

Tre trafikföretag deltog i anbudsförfarandet gällande miljöbonus. De lämnade sammanlagt 61 anbud. För att minska utsläpp föreslogs användning av biodiesel av paraffin i dieselbussar. Biodiesel av paraffin är tillverkad av avfallsämne eller restråvara.

Anbuden godkändes i rangordningen enligt kostnadseffektivitet. För tidpunkten 1.3.2015–31.12.2015 betalas till Nobina Finland Oy 555 000 euro, till Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab 115 200 euro och till Transdev Finland Oy 75 700 euro.

Genom att använda 4 miljoner liter biodiesel kan koldioxidutsläpp (CO2) minskas med 7 660 ton, kväveoxider (NOx) med 7,2 ton och små partiklar (PM) med 350 kg i HRT:s busstrafik under år 2015. På basis av detta finns det kostnadseffektiva medel för att minska koldioxidutsläpp men inga anbud lämnades gällande effektiv minskning av kväveoxider.
 
Mer information:
Direktör för avdelningen för trafiktjänster Reijo Mäkinen, tfn 040 5950 201

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.