HRT testar en ny verksamhetsmodell i materielanskaffningar

HRT sätter i gång ett projekt där anskaffning av ny bussmateriel för testbruk testas. Idén med testet är att trafikföretagen kan testa och bekanta sig med bussar med ny teknologi utan stora ekonomiska risker före den slutgiltiga anskaffningen av bussar. Först blir det 12 elbussar för testbruk. Projektets framsteg förutsätter ett jakande finansieringsbeslut av arbets- och näringsministeriet och Tekes.

Om projektet framskrider gynnsamt, skaffar HRT 12 elbussar med leasingavtal. Trafikföretagen kan testa elbussar utan ekonomisk risk. HRT:s syfte är att år 2025 skulle ca en tredjedel av bussarna gå med el. I och med elbussar kan man effektivt minska kväveoxider i luften. Man har kommit också med andra idéer för att testa nya tjänster för bussar.
 
”Med ny teknologi finns det alltid risker som trafikföretagen är ovilliga att bära. I den nya modellen skaffar HRT materiel för testbruk som trafikföretagen kan testa före de långsiktiga anskaffningsbesluten. Om denna modell visar sig vara bra, kan den utnyttjas också för att lansera andra nya teknologi i konkurrensutsatt busstrafik”, säger Reijo Mäkinen, direktör för avdelningen för trafiktjänster.
 
Bussar hyrda av HRT kommer för testbruk i Esbo och Helsingfors. Testbruket pågår i fyra år och budget för projektet är högst 6 miljoner euro.

 

Mer information: Direktör för avdelningen för trafiktjänster Reijo Mäkinen, tfn 4766 4230

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.