HRT:s styrelsebeslut 16.6.2015

Föredragningslistan kan läsas här (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015399.HTM.

Rabatt- och fribiljetter för specialgrupper
Styrelsen godkände förslaget enligt framställningen. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015399-2.HTM.

Tillfällig ökning av verkställande direktörens anskaffningsbefogenheter
Styrelsen beviljade den verkställande direktören befogenheter att fatta anskaffningsbeslutet om produceringen av tjänster för programvaruutveckling för öppen reseplanerare-projektet och leverans av hållplatsskärmar. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015399-3.HTM.

LIJ-ramavtal
Styrelsen bemyndigade den verkställande direktören att ingå ett ramavtal med Ennuro Oy i anknytning till LIJ-projektet. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015399-4.HTM.

Fortsatta arbeten för HLJ 2015
Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015399-7.HTM.

Uppföljning av MBT-avtalet
Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015399-8.HTM.

Förarenkät 2015
Styrelsen antecknade undersökningen för kännedom. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015399-9.HTM.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.