HRT:s styrelsebeslut 17.11.2015

Föredragningslistan kan läsas här: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015404.HTM

Ordnande av anbudsförfarandet för busstrafiken 28/2016
Styrelsen beslöt att ordna vid årsskiftet 2015 – 2016 ett anbudsförfarande för de interna busslinjerna i Esbo och Helsingfors vars trafikeringsavtal upphör i början av hösten 2016. Andelen av den konkurrensutsatta trafiken är ca 2,5 % av de linjekilometer i busstrafiken som HRT beställer och ca 2,4 % av antalet bussar. Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015404-2.HTM

Efterbeställning av SM5-närtågsmateriel
Styrelsen beslöt att ombe Huvudstadsregionens vagnpark Ab att bereda efterbeställning av sex SM5-tågenheter utöver de tidigare beställda 34 tågenheterna. HRT hyr sedan tågen för eget bruk. Tågen kommer att sättas i trafik på sommaren 2017. Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015404-3.HTM

Arrangemang vid närtågstrafik på Kustbanan, ordnandet av tågtrafiken mellan Helsingfors och Sjundeå samt nedläggning av Bobäcks och Mankby hållplatser
Styrelsen godkände ärendet enligt det ändrade förslaget. HRT förbereder ersättande Y-närtågstrafik till Sjundeå som ska starta nästa mars. I samband med trafikstarten bereds nedläggningen av Bobäcks och Mankby hållplatser och ersättande busstrafik till ovan nämnda områdena. Också S- och U-tågen slås ihop till nytt U-tåg. Därutöver startas en ny närtågslinje X mellan Helsingfors och Kyrkslätt som kör under rusningstider. Om ärendet informeras separat. Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015404-4.HTM

Nedläggning av försöket Kutsuplus i den form som nu ordnas av HRT samt olika alternativ för att fortsätta tjänsten Kutsuplus
Styrelsen beslöt godkänna att försöket Kutsuplus i den form som nu ordnats av HRT läggs ned i slutet av 2015. I enlighet med det ändrade föreslaget fortsätter HRT att utreda under 2016 om det finns möjligheter att tjänsten Kutsuplus skulle kunna fortsätta som helt affärsmässig verksamhet som ordnas av någon annan part. Om ärendet informeras separat. Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015404-5.HTM

Avgörande av anbudsförfarande om miljöbonus Y6/2015
Styrelsen beslöt betala 1,17 miljoner euro som miljöbonusar för de trafikföretag som deltog i anbudsförfaranden. Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ordnade en offerttävling för HRT:s avtalstrafikföretag 2.10.2015 för att minska koldioxid- och närutsläpp i busstrafiken. Som föreslagna åtgärder var användning av paraffindiesel producerad från avfall och restprodukter samt användning av biogas i gasbussarna. Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015404-6.HTM

Lägesrapport om personalbiljetten
Styrelsen antecknade för kännedom lägesrapporten. Antalet användare av personalbiljetten i HRT-området har ökat jämt varje år. Enligt Skatteförvaltningens och HRT:s beräkningar använder nästan 74 000 arbetstagare biljettförmånen då antalet användare år 2008 var ungefär 34 000. Ca 1 500 företag har tagit personalbiljetten i bruk. Om ärendet informeras separat. Länk till förslagen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015404-9.HTM

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.