HRT:s styrelsebeslut 18.8.2015

Föredragningslistan kan läsas här (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015400.HTM.

Fortsättning av trafikeringsavtal
Styrelsen godkände förslaget enligt framställningen. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015400-2.HTM.

Precisering av busstrafikens anbudsvillkor
Styrelsen godkände principen som begränsar det högsta trafikantalet som ett företag eller företag som tillhör i samma koncern eller anbudssammanslutning kan vinna under en anbudsförfarandeomgång. Styrelsen godkände också principer gällande hur man definierar målnivån för kundernas tillfredsställelse med Västmetrons anslutningstrafik. Dessutom genomför styrelsen anbudsförfarande om busstrafiken i objekten 207–215 enligt framställningen. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015400-3.HTM.

Rättelseyrkande gällande ruttändringen för busslinjer 206, 212 och 213
Styrelsen beslöt att förkasta Nobina Oy:s rättelseyrkande. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015400-4.HTM.

Uppföljning av kollektivtrafikens servicenivå
Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015400-6.HTM.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.