HRT:s styrelsebeslut 20.1.2015

Föredragningslistan kan läsas här (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015392.HTM

Anbudsförfarande för busstrafiken
Styrelsen valde på basis av helhetslönsamhet trafikföretag för trafikeringsobjekt enligt framställningen. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015392-2.HTM.

Rabatt- och fribiljetter för specialgrupper
Föredragande tog framställningen bort på listan.

Avtal om biljettkontroll i tågtrafik med VR
Styrelsen godkände avtalen om biljettkontroll i närtåg och fjärrtåg med VR. Länkar till framställningarna: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015392-4.HTM och http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015392-5.HTM.

Konkurrensutsättning för hållplatsskyltar
Styrelsen beslöt att ordna ett anbudsförfarande om tillverkning av hållplatsskyltar. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015392-6.HTM.

ePELI-projekt
Styrelsen befullmäktigade den verkställande direktören att sätta igång ePELI-projektet och som en del av projektet beställa tolv elbussar till HRT:s förfogande. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015392-7.HTM

Trafikeringsplanen 2015–2016
Styrelsen godkände trafikeringsplanen som riktgivande. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015392-8.HTM

Västmetrons anslutningslinjenät
Styrelsen godkände Västmetrons anslutningslinjenät som riktgivande. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015392-9.HTM.

Linjenätsplan för spårtrafiken
Styrelsen bordlade ärendet.

Utlåtande om framställning om metropolförvaltning
Styrelsen gav utlåtande i metropolförvaltningsärendet enligt framställningen. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015392-14.HTM

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.