HRT:s styrelsebeslut 31.3.2015

Föredragningslistan kan läsas här (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395.HTM

Nya hållplatsskyltar
HRT förnyar alla hållplatsskyltar enligt den nya passagerarinformationen. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395-2.HTM.

Beställning av närtågstrafiken 2016
Styrelsen beslöt att skicka ett förhandsmeddelande till VR om beställning av närtågstrafiken för år 2016 enligt framställningen. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395-3.HTM.

Små projekt för Helsingfors stads kollektivtrafik 2016
Styrelsen framställer att Helsingfors stad reserverar fem miljoner euro för år 2016 för att bygga små projekt för kollektivtrafiken. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395-4.HTM.

Bokslut för år 2014
Styrelsen godkände bokslutet. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395-5.HTM.

Betalning av ränta för år 2014
Styrelsen framställer att på grundkapitalet inte betalas någon ränta för år 2014. På det kommunvisa överskottet eller underskottet betalas ränta eller tas ut ränta enligt framställningen. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395-6.HTM.

Styrkortets uppfyllelse 2014
Styrkortets uppfyllelse för hela HRT år 2014 var 59,3 %. Verkställande direktör har rätten att besluta om resultatpremie för varje tjänsteinnehavare och arbetstagare enligt resultatpremiesystemet som styrelsen har godkänt tidigare. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395-7.HTM.

Styrkort 2015
Styrelsen godkände HRT:s styrkort för år 2015 enligt framställningen. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395-8.HTM.

Rättelseyrkande gällande kompletterande busstrafik för linje 280
Styrelsen förkastade rättelseyrkandet och behöll sitt beslut från 10.2.2015. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395-11.HTM.

Utlåtande om Östersundoms generalplanförslag
Styrelsen gav utlåtande i ärendet enligt framställningen. HRT betonar att det är möjligt att genomföra stadsplanering som stöder sig till nuvarande befolkning genom att utveckla busstrafik anknuten till den nuvarande metrolinjen. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395-13.HTM.

Utlåtande om utkast till 4:e etapplandskapsplan för Nyland
Styrelsen gav utlåtande i ärendet enligt framställningen. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395-14.HTM.

Resultat av BEST-undersökningen 2014
Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395-15.HTM.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.