HRT:s styrelsebeslut 3.3.2015

Föredragningslistan kan läsas här (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394.HTM

Trafiksystemplan för Helsingforsregionen 2015
Styrelsen godkände trafiksystemplanen och skickade den till Kuuma-styrelsen för att godkännas. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-2.HTM.

Styrkort för verkställande direktör
Styrelsen bordlade framställningen. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-3.HTM.

Miljöbonustävling
Styrelsen beslöt att HRT betalar 745 900 euro (+moms) miljöbonus år 2015. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-4.HTM.

Små projekt för kollektivtrafiken 2016
Styrelsen framställer att kommunerna reserverar pengar för år 2016 för att bygga små projekt för kollektivtrafiken enligt HRT:s framställning. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-5.HTM..

Utlåtande om utkastet till Helsingfors nya generalplan
Styrelsen gav utlåtande i ärendet enligt framställningen. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-8.HTM.

Utlåtande om planförslag och planutkast till Östersundom, Eriksnäs och Sibbesborg
Styrelsen gav utlåtande i ärendet annars enligt framställningen men betonade att innan spårförbindelser förverkligas, kan trafikeringen i bostadsområden utvecklas med bussförbindelser. Länkar till framställningarna: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-9.HTM och http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-10.HTM och http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-11.HTM.

Sammandragsrapport om intern kontroll 2014 och kontrollplan 2015
Styrelsen antecknade för kännedom sammanfattningsrapport 2014 om intern kontroll och kontrollsplan 2015. Länkar till framställningarna: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-12.HTM och http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-13.HTM.

Passagerarnas tillfredsställelse med kollektivtrafiken på hösten 2014
Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-14.HTM.

Kvalitetsundersökningen av materiel i HRT:s kollektivtrafik, hösten 2014
Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-15.HTM.

Biljettkontrollverksamhet 2014 och 2015
Styrelsen antecknade för kännedom verksamhetsberättelsen för biljettkontroll 2014 och målsättningar 2015. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-16.HTM.

Förnyelse av resekort
Styrelsen antecknade för kännedom projektets läge och det nya anblicket för korten. Om ärendet meddelas separat.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.