HRT:s tidtabellspostrar byts på närtågsstationer

Passagerarinformation på närtåg och närtågsstationer i HRT-området överförs på HRT:s anblick nästa vecka då Ringbanan öppnas. Ändringen syns på stationer och tåg redan nu då man har börjat byta nya linjekartor och tidtabeller i stället för de gamla.

Den nya anblicken syns på alla 46 stationer i HRT-området och på alla närtåg. Förnyelsen är en del av ett mer omfattande mål där den grafiska anblicken i all HRT-områdets kollektivtrafik är enhetlig.

”HRT:s syfte som tågtrafikens beställare i HRT-området är att passagerarna hittar lätt den information de behöver då informationens utseende är logiskt och intuitivt”, säger Jarno Ekström, chef för service design vid HRT.

I samband med närtågens nya linjekartor har också utarbetats en ny stomlinjekarta för HRT som syns i framtiden på de mest centrala omstigningsstationerna i HRT-området. HRT:s stomlinjenät förstärks både i år och nästa år då utöver öppnandet av Ringbanan även en ny stombusslinje 560 inleder trafikeringen i augusti och Västmetron året efter.

Ringbanan öppnas för trafik på onsdagen den 1 juli då även tidtabeller för närtågstrafiken ändras i och med öppnandet av den nya bansträckan. De nya postrarna enligt HRT:s anblick innehåller tidtabeller som träder i kraft 1.7, vilket betyder att tidtabellsinformation på några stationer inte nödvändigtvis är uppdaterad före onsdagen. Uppdaterad tidtabellsinformation finns ändå på elektroniska skärmar på stationerna och på internet.

Linjekarta för närtåg, vertikal

Linjekarta för närtåg, horisontal

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.