HRT:s trafik under påsken

I HRT:s kollektivtrafik körs på skärtorsdagen enligt fredagstidtabeller och på långfredagen samt på påskdagen och annandag påsk enligt söndagstidtabeller. Spårvagnslinjer 7A och 7B kör på undantagsrutt p.g.a. passionsspelet Via Crucis på kvällarna både på torsdagen 2.4 och på långfredagen 3.4. På påsklördagen 4.4 körs extra trafik till Fölisön med busslinje 24S.

I HRT:s kollektivtrafik körs på skärtorsdagen 2.4 enligt fredagstidtabeller. Esbos servicelinjer samt Kyrkslätts interna linjer 918 och 919 följer torsdagstidtabeller. På U-linjer 455–465 i riktning mot Nurmijärvi körs M-P-turer och P*-turer.

På långfredagen 3.4 körs söndagstrafik och natten efter långfredagen körs även nattrafik. På U-linjerna körs inte SS-avgångarna. På U-linjer 455–465 i riktning mot Nurmijärvi körs S-turer och P*-turer.

Bussarnas extra turer i nattrafik under påsken

Extra trafik på busslinje 615 (Järnvägstorget–Flygplatsen):
Från Järnvägstorget kl. 5.55 och 7.25
Från Flygplatsen kl. 6.35

Närtågen I, N, T, H och L trafikerar natten efter långfredagen enligt de förlängda tidtabellerna, dvs. då körs I-tågen från Helsingfors kl. 22.16, 22.46 och 23.16, I-tågen från Dickursby kl. 23.16 och 23.46, N-tågen från Helsingfors kl. 0.01, 1.01, 2.01 och 3.01, N-tågen från Kervo kl. 0.45, 1.45, 2.45 och 3.45, T-tågen från Helsingfors kl. 2.31 och 4.01, H-tåget från Riihimäki kl. 23.14, T-tågen från Riihimäki kl. 0.37 och 1.37 samt L-tågen från Helsingfors kl. 2.47 och 3.47.

På påsklördagen 4.4 körs enligt lördagstidtabeller.

Extrabuss 24S till Fölisöns påskbrasaevenemang avgår från Skillnaden kl. 17.23, 18.03, 18.44, 19.42 och 20.38. Busslinje 24S avgår från Fölisön till Skillnaden kl. 19.15, 20.15 och 21.02. Busslinje 24S kör inte via Sandudd.

På påskdagen söndagen 5.4 körs söndagstrafik och även nattrafik körs. På U-linjerna körs inte SS-avgångarna. På U-linjer 455–465 i riktning mot Nurmijärvi körs S- och L*-turer.

I närtågstrafiken körs även I-tågen från Helsingfors kl. 22.16, 22.46 och 23.16, I-tågen från Dickursby kl. 23.16 och 23.46, N-tågen från Helsingfors kl. 0.01,1.01, 2.01 och 3.01, N-tågen från Kervo kl. 0.45, 1.45, 2.45 och 3.45, T-tågen från Helsingfors kl. 2.31 och 4.01, H-tåget från Riihimäki kl. 23.14, T-tågen från Riihimäki kl. 0.37 och 1.37 samt L-tågen från Helsingfors kl. 2.47 och 3.47.

På annandag påsk måndagen 6.4 körs söndagstrafik. På U-linjerna körs även SS-avgångarna.

Extra trafik på busslinje 615 (Järnvägstorget–Flygplatsen):
Från Järnvägstorget kl. 5.55 och 7.25
Från Flygplatsen kl. 6.35 och 23.20

Spårvagnslinjer 7A och 7B på undantagsrutt p.g.a. Via Crucis

Spårvagnslinjer 7A och 7B kör på undantagsrutt under generalrepetitionen för passionsspelet Via Crucis på torsdagen 2.4 kl. 21.45–23.00 samt under själva spelet på långfredagen 3.4 kl. 21.45–23.00. Spårvagnslinjer kör på båda dagarna i stället för Kronohagen via Broholmsgatan, Kajsaniemigatan och Brunnsgatan till Mannerheimvägen.

Passionsspelet Via Crucis kommer i gång på Kajsaniemiparken kl. 21.30. Passionsspelet går via Unionsgatan, Fredsgatan och Snellmansgatan till Domkyrkan, vilket kan förorsaka att trafiken stockar sig. Till långfredagens evenemang förväntas upp till 20 000 åskådare.

HRT:s kundservice under påsken

HRT:s serviceställe vid Järnvägstorget har öppet på skärtorsdagen till kl. 17. Servicestället i Östra centrum håller öppet till kl. 17.15 och servicestället i Böle till kl. 16. Serviceställena är stängda från långfredagen ändå till annandag påsk med undantag av att servicestället vid Järnvägstorget har öppet på påsklördagen kl. 10–15.

HRT Kundservice, tfn (09) 4766 4000, svarar på skärtorsdagen fram till kl. 19 och på påsklördagen samt under påskhelgen kl. 9–17.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.