HRT:s vintertidtabeller träder i kraft 10.8 – det blir många ändringar

I Helsingforsregionens kollektivtrafik sker stora ändringar den 10 augusti då vintertidtabellerna träder i kraft. De allra största ändringarna sker i Vanda där trafikeringen enligt det nya busslinjenätet inleds. Dessutom inleder den nya stomlinjen 560 trafikeringen (Nordsjö – Myrbacka). Rutterna ändras också annanstans i HRT-området.

Busstrafiken i Vanda ändras grundligt den 10 augusti då trafikeringen enligt det nya linjenätet inleds. Samtidigt förnyas största delen av busslinjerna och nästan alla linjenummer. Läs mer om linjenätsändringen i Vanda på adressen https://www.hsl.fi/sv/vanda.

Den nya stomlinjen 560 som inleder trafikeringen 10.8 förbättrar HRT-områdets tvärgående förbindelser och förstärker samtidigt HRT:s stomlinjenät. Linjens rutt går från Rastböle via Nordsjö, Mellungsbacka, Gårdsbacka och Malm till Myrbacka. Längs rutten kör bussen under Centralparken mellan Svedängen och Kungseken längs den över en kilometer långa kollektivtrafiktunneln. Läs mer om den nya stomlinjen 560 på adressen https://www.hsl.fi/sv/stomlinje560.

Övergång till vintertidtabeller förorsakar ändringar också annanstans i HRT-området. Du kan bekanta dig med ändringarna nedan.

Ändringar i busstrafiken 10.8

Ändhållplats för busslinjer 69, 194/A, 195/N flyttas till Kampen

Ändhållplats för busslinjer 206, 206A, 212 och 213 flyttas till Mejlans

Busslinjer 53, 205, 503, 504 och 505 läggs ned, nya busslinjer 502 och 551

Rutt- och linjeändringar i nordöstra Helsingfors

Ändringar på anslutningslinjer i östra Helsingfors

Rutten och trafikeringstider för busslinje 78 ändras

Ändringar på busslinjer 64N och 65N i Kottby

Tidtabellsändringar i busstrafiken i Sockenbacka, busslinje 360 förkortas och blir linje 38

Busslinjer 603 och 604 förenas som en ny linje 603

Ruttändringar på närbusslinje 237

Bussar som kör till Westendstationen ersätter Esbos interna busslinjer 2 och 4 samt regionlinjer 503, 504 och 505

Busslinje 231 läggs ned, rutter för Esbos interna busslinjer 22 och 23 ändras

Ändringar i kollektivtrafikförbindelser i norra Esbo

Rutten för busslinje 150K förlängs till Bastunäset

Nya busslinjer 168 och 169 ersätter den indragna servicelinjen i Esbo centrum och Köklax

Busslinjer till Storåkern kör via Hemtansbågen, rutten för busslinje 107 förlängs

Tidtabells- och linjeändringar på Sibbobussar

Rutten för busslinje 903K ändras i Kyrkslätts centrum

Ruttändringar på busslinjer 906, 908 och 909 i Kyrkslätt

Ändringar på U-linjer i Mellersta Nyland
 

Ändringar i spårvagnstrafiken 10.8

Spårvagnslinjer 8 och 9 återgår tillbaka till sina normala rutter. Mer information om linjernas undantagsrutter under sommaren finns här: https://www.hsl.fi/sv/trafikmeddelanden/2015/sparvagslinje-9-pa-undantagsrutt-277-6948.

Spårvagnslinjer 7A och 7B återgår till sina normala rutter och vintertidtabeller först 31.8 då gatuarbeten på Bölegatan och Bölebro möjliggör igen spårvagnstrafiken. Busslinje 7X ersätter spårvagnstrafiken mellan Bölebro och Västra Böle tills gatuarbeten blir färdiga. Linje 7X kör mellan Böle station och Glaspalatset. Mer information om undantagsarrangemangen i Böle finns på adressen https://www.hsl.fi/sv/b%C3%B6le.

Ändringar i metrotrafiken 10.8

Metro trafikerar igen med fyra minuters mellanrum under rusningstider (med åtta minuters mellanrum på sträckor Östra centrum – Mellungsbacka och Östra centrum – Nordsjö). Under sommaren har metron trafikerat med fem minuters mellanrum (med tio minuters mellanrum på sträckor Östra centrum – Mellungsbacka och Östra centrum – Nordsjö) p.g.a. renoveringen på Kvarnbäckens metrostation.

Rutter och tidtabeller för tåg och Sveaborgsfärjan ändras inte den 10 augusti.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.