I Östra Helsingfors byggs hållplatser för ny stomlinje 560

Trafikering av den nya stombusslinjen 560 inleds i augusti. Byggande av linjens hållplatser kommer i gång i Östra Helsingfors.

I Östra Helsingfors börjar arbetet genom att bygga fem hållplatser på Gårdsbackavägen. Servicenivå för de nuvarande hållplatserna höjs genom att förlänga hållplatser till minst 36 meter långa. Förlängning av hållplatser och förbättring av gångförbindelser förorsakar ändringar till nuvarande planteringar och några träd kommer att tas bort. Hållplatserna kan användas även under förbättringsarbeten enligt specialarrangemang.

Byggande på hållplatser i linjens norra delar kommer i gång lite senare och syftet är att alla hållplatser är generellt färdiga då linjens trafikering inleds den 10 augusti.

Busslinje 560 erbjuder en ny tvärgående stomförbindelse för den 28 kilometer långa sträckan mellan Nordsjö och Myrbacka. Linjen erbjuder bl.a. en effektiv omstigningsförbindelse från Ringbanans tåg till Östra Helsingfors via Malm station.

På stomlinjer är avstånd mellan hållplatser längre och turintervaller tätare än på andra busslinjer så att trafiken skulle vara lika effektiv som i spårtrafiken. Ett viktigt kriterium för hållplatsernas läge har varit goda omstigningsförbindelserna.  Också trafikljusprioriteringar och ny kollektivtrafiktunnel från Svedängen i norra Helsingfors till Kungseken gör busstrafiken snabbare.

Busslinje 560 trafikerar under rusningstiden med 7–8 minuters mellanrum, under veckosluten på dagtid med 10–15 minuters mellanrum och under dygnets lugnaste timmar med 20–30 minuters mellanrum. Trafikeringstiden är på vardagarna ca kl. 4.45–23.30 och under veckosluten ca kl. 5.30–23.30.

Rutten för linje 560 på kartan

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.