Invånarkvällar om Spårjokern kommer i gång 11.5

Du kan delta i planeringen av Spårjokern genom att delta i Jokermässan som arrangeras i Helsingfors och Esbo i maj. Spårjokern är en planerad snabbspårväg mellan Östra centrum och Kägeludden som skulle ersätta den nuvarande stombusslinjen 550.

Jokermässan i Helsingfors

Västra Helsingfors
Tisdagen 12.5 kl. 15.30–19.30, Strömbergs lågstadieskola, Smedjevägen 13.
Infokvart med samma innehåll kl. 17 och 18.45. Presentation av Patterimäki kl. 18.

Östra Helsingfors
Tisdagen 19.5 kl. 15.30–19.30, Helsingfors stads miljöcentral, Viksbågen 2 a.
Infokvart med samma innehåll kl. 17 och 18.30.

Åggelby och Månsas
Torsdagen 28.5 kl. 15.30–19.30, Åggelby Societetshus, Larin Kyöstis väg 7. Infokvart med samma innehåll kl. 17 och 18.30.

Jokermässan i Esbo

Otnäs
Måndagen 11.5 kl. 18–20, Urban Mill, Betongblandargränden 3 E (Ingång från gården genom dörr E). Kartor och material finns till påseende fr.o.m. kl. 17.30.

Alberga
Onsdagen 20.5 kl. 18–20, Auditoriet i Ruusutorpan koulu, Albergagatan 24. Kartor och material finns till påseende fr.o.m. kl. 17.30.

Mer information: http://www.raidejokeri.info/

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.