Kalajärvi samservicekontor är stängt 2.12

Onsdagen den 2.12.2015 är Kalajärvi samservicekontor stängt på grund av personalutbildning. Alla andra Esbo samservicekontoren är öppna som vanligt.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.