Kom och diskutera det nya busslinjenätet i Kervo på invånarkväll 13.1

HRT utarbetar som bäst en linjenätsplan för Kervo för år 2016–2026. Planutkastet presenteras på tisdagen 13.1.2015 kl. 17–19 i Pentinkulma-salen på Kervos bibliotek. HRT:s kollektivtrafikplanerare samt representanter för Kervo stad och trafikföretag kan träffas då vid linjenätskartor – välkommen att diskutera och ge respons!

Det kommer att bli stora ändringar till Helsingforsregionens kollektivtrafiksystem inom de närmaste åren, bl.a. då Ringbanan och Västmetron blir färdiga och då HRT:s biljett- och informationssystem förnyas. Därför är det på sin plats att granska hur dessa kommande ändringar påverkar Kervo och också andra utvecklingsbehov i trafiken i Kervo.

I arbetet planeras Kervos interna busslinjenät samt busslinjerna till Sibbo, Vanda och Helsingfors samt utreds förbindelsebehov i riktning mot Tusby och Träskända. HRT:s syfte är att skapa i Kervo ett effektivt och tydligt linjenät med jämna turintervaller som skulle betjäna passagerarnas behov så bra som möjligt.

Linjenätsplan blir färdig under våren 2015. HRT:s styrelse beslutar om godkännande av planen.

Utkastet till linjenätsplan publiceras på hsl.fi senast på torsdagen 8.1.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.