Kommentera utkastet till linjenät för Kervo

Utkastet till linjenät för Kervo för år 2016–2026 har blivit färdigt och kan kommenteras ända till den 1 februari.

I linjenätsplanen överses kollektivtrafikens nuläge i Kervo område och funderas hur kundernas resbehov kunde betjänas ännu bättre. Linjenätsplanen för Kervo kommer att vara färdig senast i slutet av våren 2015.

Läs mer och kommentera

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.