Metro trafikerar på ett spår i Kvarnbäcken fr.o.m. 15.6

På Kvarnbäckens metrostation används endast ett spår under sommaren och metrons turtäthet är 10 minuter på sträckan Mellungsbacka – Gräsviken och Nordsjö – Gräsviken. Mellan Östra centrum och Gräsviken kör metron med fem minuters mellanrum.

I Kvarnbäcken stängs spåret mot Gräsviken på måndagen 15.6. Metron trafikerar på spåret i motsatt riktning 15.6–13.7. Metrotågen använder alltså samma spår mot båda körriktningarna. Spåret stängs p.g.a. plattbeläggningsarbeten på plattformsplan.

I mitten av juli fortsätts plattbeläggningsarbeten på andra sidan av plattformen. Då stängs spåret mot Mellungsbacka och metron trafikerar endast på spåret mot Gräsviken fr.o.m. mitten av juli under ca en månad. Plattbeläggningsarbeten blir färdiga i augusti.

Ny ingång blir färdig på sommaren

På sommaren öppnas en ny ingång i norra änden av Kvarnbäckens metrostation, vid Mjölgrändens bro. Efter byggnadsarbeten är färdiga kommer man från Mjölgränden till plattformsplan med två nya hissar och genom fasta trappor.

Då den norra ingången blir färdig flyttas arbeten till Kvarnplatsens sida där man renoverar biljetthallen. Ingången vid Kvarnplatsen är stängd under renoveringen av biljetthallen. Till plattformsplan kommer man då genom ingången vid Mjölgrändens bro samt från Kvarnbäcksvägen genom trappor. Fri passage finns genom ingången vid Mjölgrändens bro. Renoveringen av biljetthallen blir färdig våren 2016.

Plattläggningsarbeten på plattformsplanen, förnyelsen av den norra ingången och renoveringen av den södra ingången är en del av renoveringen av Kvarnbäckens station. Renoveringen blir färdig sommaren 2016.

Kvarnbäckens station håller öppet under hela renoveringen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.