Närtågens färg blir violett

Flirt-tågen, dvs. Sm5-tågen som trafikerar i HRT-områdets närtågstrafik blir violetta. Färgbytet beror på att HRT tar i bruk beställarfärg även i närtågstrafiken vid sidan av blåa bussar, gröna spårvagnar och orange metro. Den violetta färgen hjälper att skilja närtågstrafiken från VR:s gröna fjärrtåg. De violetta tågen syns på spår så småningom, enligt HRT:s uppskattning inom två tre år.

”HRT:s varumärke som har existerat i drygt fem år nu bygger på trafikmedlens färger. Till blåa bussar, gröna spårvagnar och orange metro anknyts starka föreställningar som inte ska strykas bort utan snarare borde vi förstärka dessa föreställningar. Syftet är att närtågstrafikens violetta färg kommer att skapa starka föreställningar om närtåg när man talar om HRT-områdets kollektivtrafik”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Varför violett?

Kraven för färgen kommer från användningsändamål. Utöver Flirt-tågens färg tas den violetta färgen i bruk även i HRT:s passagerarinformation, dvs. bl.a. i närtågstrafikens linjekartor. Violett passar för både tågens färg och för informationsbruk p.g.a. att den är tillräckligt urskiljbar färg. Violett är färgcirkelns fria zon som inte ännu är i bruk hos HRT.

Den nuvarande ljusgröna färgen skiljer sig dåligt från spårtrafikens mörkare grön. Flirt-tågens gröna färg valdes till tåg som Vagnpark Ab beställde år 2007, alltså före HRT grundades. Den ljusgröna färgen syns också i VR:s fjärrtåg och är VR:s varumärkesfärg.

HRT vill nu skilja HRT-områdets närtågstrafik och VR:s fjärrtågstrafik från varandra tydligare än förut. Beställarfärg förblir enhetlig även om operatorer skulle bytas i och med konkurrensutsättningar.

Kollektivtrafikens blåa, gröna och orange

Även om blåa bussar har starka rötter i helsingforsarnas föreställningar, har bussarnas färg i praktiken först i och med HRT:s blåa beställarfärg blivit enhetlig. Ännu på 1950-talet valde bussföretagen bussen i den färg som kom ut från karossfabriken. Också senare var färgspektrum omfattande eftersom varje bussföretag hade bussar i egna färger. Den blåa färgen har troligen fått så stark plats i stadsbornas tankar, eftersom HST:s blåa bussar har funnits allra flest till antalet.

Spårvagnarna har varit gröna från första början. Den gula färgen har kanske kommit med som extra färg i sekelskiftets fönsterbågar av trä som var gula och färgen ”spreds” senare till annanstans i vagnen. Det orange-gråa färgexperimentet på 1980-talet blev kortvarigt. Helsingforsarna mottsatte sig färgen så starkt att vagnarna målades med grön på nytt.

Man vet mer om hur den orange färgen i metron har uppstått eftersom färgen är från 1970-talet. Antti Nurmesniemi och Börje Rajalin som planerade metrokonceptet hade som målsättning en estetiskt högklassig metro som skulle vara behaglig för passagerarnas öga under flera årtionden. De var också i kontakt med stationsplanerare så att metro och stationerna bildade en helhet.

Illustration om tågens färg sm5_violetti_cmyk.pdf

Tecknad bild om tågens färg sm5_layout_violetti.pdf

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.