Nya bussar till HRT-områdets trafik på hösten 2015

HRT avgjorde anbudsförfarandet för busstrafiken varför man på hösten får sex nya bussar till trafiken som uppfyller den utsläppssnåla Euro 6-normen. I början av 2016 förnyas bussmateriel ännu med tio bussar. De nya bussarnas lokala utsläpp är mindre än hos den nuvarande materielen. Bussarna trafikerar mestadels i Esbo och Helsingfors.

Euro 6-bussarna är utrustade med luftkonditionering av passagerarutrymmet, automatiskt brandsläckningssystem, uppföljningssystem för körsätt, förarens alkolås, säkerhetshytt och kameraövervakning. När det gäller lokala utsläpp minskar kvävets oxider (NOx) till en femtedel och partikelutsläpp (PM) halveras jämfört med EEV-klassens bussar.

Trafikens andel som avgjordes med detta anbudsförfarande av alla busstrafik beställd av HRT är ca 4 procent när det gäller både antalet bussar och linjekilometer. I hela vardagstrafiken beställd av HRT finns för närvarande ca 1 306 bussar och linjekilometer församlas ca 98,3 miljoner årligen.

Trafikeringskostnader för busslinjer som var med i detta anbudsförfarande är 11,6 miljoner euro. Jämfört med de nuvarande priserna ökade kostnaderna med ca 1,7 procent.

Linjer och trafikföretag

Linje

Rutt

Trafikföretag

502

Havshagen - Alberga

Nobina Finland Oy

506

Vik – Norra Hagalund

Veolia Transport yhtiöt

E12

Hagalund – Sökö - Stensvik - Hagalund

Veolia Transport yhtiöt

E14

Hagalund – Stensvik – Sökö - Hagalund

Veolia Transport yhtiöt

E42

Sökö - Jorv

Veolia Transport yhtiöt

E46

Sälviken – Esbo centrum

Veolia Transport yhtiöt

H93

Östra centrum (M) - Landbo

Nobina Finland Oy

P20

Stor-Albergas servicelinje (Alberga - Fågeldalen)

Taksikuljetus Oy

P21

Stor-Albergas servicelinje (Alberga – Trastparken)

Taksikuljetus Oy

E96H

Alberga - Klockmalmen

Taksikuljetus Oy

H78

Gårdsbacka - Malm

Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy

H23

Järnvägstorget - Brunakärr

Helsingin Bussiliikenne Oy

H23N

Järnvägstorget – Böle - Ilmala

Helsingin Bussiliikenne Oy

Mer information: Gruppchef Mika Häyrynen, tfn 4766 4230

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.