Nya hållplatsskyltar för över 7 000 busshållplatser

HRT uppdaterar hållplatsskyltar som berättar om linjenummer på busshållplatser i Helsingfors, Esbo och Vanda. Syftet är att standardisera passagerarinformation samt förbättra linjemarkeringarnas utseende och begriplighet.

Största delen av ändringar görs då linjenummer ändras. I Vanda inleds arbeten i maj, i Esbo betonas de största ändringarna till år 2016 då Västmetron och dess anslutningslinjer tas i bruk och i Helsingfors görs arbeten stegvis under tre, fyra år.

I de nya hållplatsskyltarna finns utrymme också för zontecken som tilläggs till skyltar senare då man har övergått till det nya zonsystemet i HRT-området. I Helsingfors tilläggs H-bokstaven framför hållplatsnummer i de nya hållplatsskyltarna. Motsvarande bokstäver (E Esbo, V Vanda, Ke Kervo, Ki Kyrkslätt och Si Sibbo) finns redan på hållplatser i andra HRT-kommuner. Med hållplatsnummer kan man göra hållplatsvisa tidtabellssökningar i HRT:s elektroniska tjänster.

Busshållplatser finns ca 2 000 både i Esbo och Vanda och i Helsingfors finns ca 3 000 buss- och spårvagnshållplatser. Om man räknar med andra HRT-områdets kommuner Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Sibbo, är det totala antalet hållplatser ca 9 000.

HRT ansvarar för informationens innehåll och utseende på busshållplatser. Det dagliga underhållet, service och informationens ändringsarbeten tillhörs däremot oftast till reklambolag som äger hållplatsskydd eller till kommuner där hållplatser ligger.

Elfving Opasteet Oy har valts till leverantör för de nya hållplatsskyltarna på basis av anbudsförfarandet som HRT ordnade. HRT ingår ett ramavtal med leverantören för år 2015–2020. Anskaffningens totala värde under fyra år ca 450 000 euro (moms 0 %).

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.