Över 300 infartsparkeringsplatser öppnades i Kivistö

Över 300 infartsparkeringsplatser har öppnats i Kivistö i Vanda för kollektivtrafikanvändare. Parkeringsplatser som användes av Bostadsmässan ligger väster om Tavastehusleden. Det är ca 500 meters gångavstånd från området till Ringbanans nya station i Kivistö. Under hösten öppnas ännu drygt hundra infartsparkeringsplatser alldeles i närheten av Kivistö station, öster om Tavastehusleden. I Kivistö kommer att öppnas också drygt 400 nya cykelplatser. De gamla cykelställen betjänar ännu cyklisterna i Kivistö men de kommer att bytas till nya under hösten.

Under hösten öppnas längs Ringbanan, i närheten av Veckals station ännu 500 infartsparkeringsplatser för bilar och 84 för cyklar. Infartsparkeringen på Lejle station på Ringbanan har varit i bruk sedan juli. Där finns nu 59 platser för bilar och 103 för cyklar. Flera cykelställ kommer att installeras under hösten.

”Infartsparkeringen underlättar resandet till exempel då bil eller cykel är nödvändig för en del av resan, att köra i rusningen inspirerar inte eller det är svårt att hitta en parkeringsplats framme”, säger HRT:s trafikplanerare Reetta Koskela.

På Vandas nya infartsparkeringsplatser är parkeringen avgiftsfri med en parkeringsskiva i 12 timmar. Senare på hösten kommer parkeringen vara avgiftsfri i Kivistö, Veckal och Vandaforsen endast för passagerare som har en periodbiljett på sitt resekort eller som köper en värdebiljett. Av andra användare tas ut en parkeringsavgift. De som parkerar kan identifiera sig som användare av kollektivtrafik genom HRT:s resekort.

Under hösten tas i bruk ett guidningssystem som fungerar i realtid. Systemet styr bilister från Tavastehusleden och Ring III till infartsparkeringsplatser i Kivistö, Veckal och Vandaforsen och berättar hur många lediga platser där finns.

”De nya infartsparkeringsplatserna och I- och P-tågen som kör på Ringbanan med hög turtäthet erbjuder en enkel anslutningsförbindelse även för de som bor lite längre bort från stationer. Infartsparkeringen minskar även antalet bilar på vägar under rusningstider och hjälper till att göra trafiken i huvudstadsregionen smidigare”, säger Koskela.

Alla HRT-områdets infartsparkeringsplatser finns på HRT:s webbsidor.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.